Projecten

Verduurzamingsprogramma Rhenam Wonen start

Rhenam Wonen heeft in samenwerking met Atriensis energetische plannen gemaakt voor het verduurzamen van een groot gedeelte van het woningbezit. Binnenkort start Rhenam Wonen met het energiezuinig maken van 66 woningen in Rhenen en Elst. Daarmee behaalt Rhenam Wonen de doelstellingen die gesteld zijn vanuit de rijksoverheid.

Pilotproject

Het verduurzamingsprogramma van Rhenam Wonen start dus met het pilotproject van 66 woningen. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende stakeholders, de huurdersbelangenverenigingen en de medewerkers van Rhenam Wonen. Atriensis hielp naast de ondersteuning bij de energetische plannen bij het selecteren van geschikte aannemers voor het project. Voor de uitvoering van het gehele verduurzamingsprogramma zijn Aannemingsmaatschappij J. Bouman uit Rhenen en Weijman Vastgoedonderhoud uit Veenendaal geselecteerd. Voor de bewoners in het eerste pilotproject zal de ingreep in de woningen leiden tot een hoger wooncomfort en een lagere energierekening. 'Het creëren van draagvlak bij bewoners in de pilotprojecten ging snel. We bieden bewoners een mooi plan. Een comfortabele woning met minder energielasten, daar zeg je geen nee tegen', aldus projectleider Mark de Waard van Atriensis.

Horizon

Bewoners gingen dus snel akkoord en dat is niet zonder reden. 'Bewoners betalen een kleine huurverhoging voor de verbeteringen. De besparing die we verwachten is aanmerkelijk hoger, dus bewoners gaan besparen op hun woonlasten. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze bewoners meteen gaan besparen, is de besparing het eerste jaar volledig ten gunste van de bewoner. Na één jaar gaat de bewoner pas de huurverhoging betalen', aldus Rien Lodder, manager Wonen en Vastgoed Rhenam Wonen. Uiteindelijk is het verduurzamingsprogramma erop gericht om tot en met 2025 ruim 1.400 woningen naar een gemiddeld label A brengen. De stip aan de horizon is de gehele woningvoorraad CO2-neutraal in 2050.

Meer informatie: Mark de Waard


Laatste wijziging: 26-02-2018
Projecten archief