Met optimale bewonerscommunicatie het beste resultaat

Energiezuinig maken van het in 1967 gebouwde complex aan de Anklaarseweg in Apeldoorn, dat was de wens van Ons Huis, met als hoofddoel lagere woonlasten voor de bewoners. Het complex met totaal 144 appartementen, verdeeld over zes blokken en met elk 24 woningen was in alle opzichten toe aan verbetering. Zowel energetisch, technisch als wooncomfort. Hoewel de woningen in technisch opzicht gelijkenissen hebben, is er toch maatwerk vereist. Want past een dergelijke verbetering wel bij een specifiek complex? En past het ook bij de specifieke bewoners? Per complex is er zorgvuldig gekeken naar toepasbaarheid en het beoogde doel. De bewoners actief bij het project te betrekken heeft bijgedragen bij het realiseren van een goede verloop van het project. Met als resultaat een enorme verbetering in wooncomfort, duurzaamheid en een sterke daling in woonlasten.

Jeroen Knoop van Ons Huis vertelt: ‘We troffen maatregelen om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo schakelden we de huismeester, wijkmanager en woonconsulente in. Duidelijk was dat je bewoners actief moest opzoeken. Ook verstuurden we de nodige zorgvuldig opgestelde brieven en richtten we een modelwoning in, zodat de bewoners de ingrepen zoals ook voorgenomen voor hun woning konden bekijken. Goede communicatie vraagt extra aandacht als je zoals bij dit project maar een korte voorbereidingstijd hebt.’ Sem Elders adviseur bij Atriensis vult aan: ‘Er waren veel installatietechnische ingrepen nodig. Bewoners zaten daar niet altijd op te wachten, maar het helpt als je mensen bewust maakt van de techniek en van hun energieverbruik. Als je het bewonersgedrag aanscherpt, bereik je de grootste besparing.’

Er is een meter voor de zonnepanelen in de meterkast geplaatst, zodat de bewoners zelf kunnen zien hoeveel energie ze opwekken en dit kunnen afzetten tegen hun eigen elektraverbruik. Onderdelen van de gebouwschil zijn geïsoleerd. Er zijn wind-drukgeregelde ventilatieroosters aangebracht en mechanische afzuiging op basis van metingen van de hoeveelheid kooldioxide in binnenlucht. Ook is er een kamerthermostaat geïnstalleerd die de thermostatische radiatorkranen aanstuurt. Dat maakt de binnen-temperatuur en regeling daarvan een stuk aangenamer. En er zijn nieuwe verwarmings-ketels geplaatst. De gasabsorptiewarmtepompen leveren duurzame energie voor ruimteverwarming en zonneboilers zorgen voor voorverwarming van het warme tapwater. De platte daken zijn uitgerust met zonnepanelen. Enerzijds zijn deze voor de collectieve voorzieningen, anderzijds voor de individuele huishoudens. Iedere bewoner heeft zes eigen zonnepanelen en op een display in de centrale hal kan de opbrengst van de panelen voor de collectieve voorzieningen worden gevolgd. De galerijvloeren zijn constructief verbeterd. Hiermee is de veiligheid weer op niveau gebracht. De bouw-kundige ingrepen en de installatieverbetering kostten totaal € 17.000 inclusief btw per woning.

Ons Huis voerde de maatregelen uit zonder huurverhoging, wat een positief effect had op de bewonerscommunicatie. Voor de bewoners zijn de woonlasten fors verminderd en de energie-index is gedaald van gemiddeld  2,2 naar 0,9. Jeroen Knoop kijkt tevreden terug: ‘Het was pittig vanwege de korte voorbereidingstijd en de vele ingrepen, maar met behulp van Atriensis hebben we de duurzaamheid en het woongenot flink verbeterd en de woonlasten voor de bewoners sterk verlaagd.’


Laatste wijziging: 28-02-2018