Waardwonen: continuïteit in samenwerking waardevol

Verspreid over zes kernen in de Lingewaard en Millingen aan de Rijn liggen de bijna 4.000 woningen van Waardwonen. In 2014 stelde Waardwonen een energiebeleidsplan op met daarin de doelstelling om de afspraak uit het Convenant Energiebesparing Huursector te behalen. Een gemiddelde energie-index van 1,25 in 2021. Anno 2017 ligt Waardwonen goed op schema. Maar de stip aan de horizon is alweer verschoven, met een nieuwe doelstelling in het verschiet: een gemiddelde energie-index van 1,00 in 2025. Senior werkvoorbereider Tom van Moerkerk trekt de kar samen met adviseur Rianne van Dijk. Al sinds 2014 pakken zij samen met ketenpartners jaarlijks 150 tot 200 woningen aan. Met resultaat.

‘De aanpak van Waardwonen is in wezen niet spectaculair’, meldt Van Moerkerk bescheiden. ‘We volgen de trias energetica. Eerst de schil goed isoleren, vervolgens zoveel mogelijk duurzame energie benutten. Wat daarna nog nodig is aan fossiele brandstoffen, moet je zo efficiënt mogelijk gebruiken. Gasloze nieuwbouw en op termijn ook geen gas meer in de bestaande voorraad.’ Alles stapsgewijs in een gestaag tempo. Met mooie resultaten tot gevolg.

‘Door slim samen te werken kunnen we meer met minder realiseren’, vervolgt Van Moerkerk. ‘Er is uitdrukkelijke uitwisseling van de sterke punten van de ver­schillende ketenpartners. En dan kan er veel. Ook opschalen van een kleine tweehonderd naar minstens driehonderd te verduurzamen woningen per jaar. Met bewezen betrouwbare ketenpartners en enthousiaste bewoners.’ Van Dijk haakt daarop in: ‘Door de conti­nuïteit in onze samenwerking zijn we steeds beter op elkaar ingespeeld. Ik zie complete wijken verduurzaamd worden, straat voor straat met tevreden bewoners. Een goed voorbeeld van de optimale afstemming in de samenwerking is het combineren van de opnames van Atriensis met de aannemer en Waardwonen zelf. Efficiënter voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de bewoners.’

Van Dijk vervolgt: ‘Op technisch gebied vindt dakisolatie aan de binnenzijde plaats met, door de leverancier, vooraf op maat gezaagd materiaal. Met stickers op het materiaal zodat de puzzel op locatie snel is gelegd. Begrip over en weer ontstaat niet altijd vanzelf. Soms is extra uitleg nodig. Waarom is bijvoorbeeld zo’n kwaliteitsverklaring nou zo belangrijk? Mijn materiaal haalt heus wel de voorgeschreven Rc-waarde.’ Rianne legt in dat soort gevallen de, soms ingewikkelde, regels nog eens uit. Systeemwereld versus bedoeling. Geen teleurstellingen of misgelopen subsidie na oplevering. Tegelijkertijd wel meedenken over alternatieven wanneer dit nodig is. Hoe bodemisolatie aan te brengen wanneer de kruipruimte niet meer toegankelijk is vanuit de woning. Zonder de bewoner met extra rommel en kosten op te zadelen. Van Moerkerk: ‘Pragmatische oplossingen vanuit een goede basis. Natuurlijk, waar gehakt wordt vallen spaanders, maar hoe los je het op?’

Door de jarenlange samenwerking is er ook beter zicht op elkaars wensen en de gedachtegangen hierachter. ‘De trukendoos met theoretische besparingen mag van mij dicht blijven. Het gaat mij om maatregelen die in de praktijk echt van toegevoegde waarde zijn voor de bewoners’, aldus Van Moerkerk. ‘Omdat we kunnen voortborduren op wat we al hebben opge­bouwd, hebben we vaak aan een half woord al genoeg. Sommige zaken zijn door de ketenpartners al opgelost of geregeld met Rianne voordat het bij mij komt. Dat is pas ontzorging!’


Laatste wijziging: 28-08-2018