Actueel

BlueLabel meldt kwetsbaarheid woning bij hoosbuien

Steeds vaker hittegolven en hoosbuien door klimaatverandering. In 2019 moeten gemeenten met een klimaat-stresstest aan de slag. BlueLabel helpt met vijf labels die aangeven hoe groot risico’s per gebied en per adres zijn. Van label A met nul risico tot en met label E met binnenstromend water. Wat kunnen corporaties met deze informatie? 

Hoosbuien

Gemeenten voeren in 2019 een klimaat-stresstest uit naar aanleiding van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (eerder bericht Atriensis). Ter voorkoming van overlast door extreme hitte of regenval. Van hitte is medio 2018 zeker sprake. Hoosbuien komen ook steeds vaker voor. Inmiddels is met een 3Di model in combinatie met aannames over intensiteit van hoosbuien en afvoercapaciteit van het riool voor het grootste deel van Nederland het risico bepaald. BlueLabel onderscheidt vijf labels voor het risico van binnenstromen van water tijdens zo’n hoosbui:

  1. Geen kans
  2. Water tegen gevel
  3. Kans aanwezig
  4. Grote kans
  5. Water stroomt pand in

Vervolgschade

Voor een groot deel van ons land toont BlueLabel momenteel de labels op het niveau van de gemeente en postcode (NOS-zoekfunctie naar postcodes). Adviezen voor corporaties:

  • Wees voorbereid op vragen van huurders. Communiceer zelf tijdig het bestaan van deze labels en geef aan welke acties er bij de ongunstige labels ondernomen worden
  • Start zo snel mogelijk het overleg met de gemeente als blijkt dat complexen een hoog risicoprofiel hebben. Dring aan op maatregelen in het openbare gebied zoals aanpassing profielen en riolering of verwijdering verharding
  • Bekijk zelf welke maatregelen op eigen grondgebied en aan gebouwen met ongunstige labels zinvol zijn om binnenstromen bij hoosbuien en vervolgschade te beperken. Drempels of goten op eigen terrein. Of een pomp bij kelders. Groen terug in de tuin

Atriensis overlegt momenteel met BlueLabel om de labels van corporaties overzichtelijk te presenteren op complex- en adresniveau. Zowel in Exceloverzichten als op kaart middels bijvoorbeeld ArcGIS.

Geinteresseerd? Frank van Hoogstraten


Laatste wijziging: 08-08-2018
Actueel archief