Actueel

MVO met vergrote impact door ketensamenwerking

MVO is een containerbegrip. Zowel corporaties als hun vaste ketenpartners bezitten hiervoor meestal ieder afzonderlijk beleid. Plus concrete acties voor de eigen bedrijfsvoering. Maar welke extra impact voor huurders is mogelijk door gerichte samenwerking binnen verduurzamingsprojecten? Inspirerende praktijkvoorbeelden.

Fairtrade

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) houdt in dat organisaties bij al hun activiteiten verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke problemen. Maak deze niet groter. En beter nog is bijdragen aan oplossingen. Van milieuvervuiling tot aan sociale knelpunten. Meestal bezitten organisaties MVO-beleid voor de eigen bedrijfsprocessen. Fairtrade eten en drinken. Bij personeelsbeleid aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En natuurlijk een duurzaam kantoor. Ook het belang van circulariteit neemt snel toe (publicatie ING). Er bestaat een scala aan keurmerken als bewijs van goed gedrag. Corporaties schalen momenteel hun inspanningen om de bestaande voorraad te verduurzamen flink op. Deze opgave biedt uitgelezen kansen om niet zozeer apart, maar juist in gezamenlijkheid tussen corporatie en ketenpartners MVO handen en voeten te geven. Samen met huurders!

Baangarantie

Niet apart, maar samen werken aan MVO binnen verduurzamingsprojecten. De corporatie met alle ketenpartners: bouwbedrijven, onderaannemers, toeleveranciers en adviseurs. Met extra aandacht voor huurders. Spoor kansen op en benut deze. Praktijkvoorbeelden die nu al veelvuldig voorkomen en inspireren:

  • Activering huurders, meer betrokkenheid en een zakcentje bijverdienen? Moedig zelfwerkzaamheid aan. Uiteraard alleen als veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven
  • Verkleining afstand huurders tot de arbeidsmarkt? Creëer werkervaringsplaatsen in het verduurzamingsproject zelf of elders bij een van de ketenpartners
  • Te weinig technisch opgeleide mensen voor de omvangrijke verduurzamingsopgave? Excursies naar de bouwplaats voor kinderen. Stageplaatsen voor huurders bij de organisaties die aan het verduurzamingsproject werken. Met baangarantie
  • Leefbaarheid in de te verduurzamen buurten onder druk? Corporatie en ketenpartners ontwikkelen samen met buurtbewoners projecten gericht op verbetering van leefbaarheid. Samen de wijk schoonhouden, opknappen, feesten of sporten
  • Veel huurders hebben moeite zelfstandig het hoofd boven water te houden. Geldzorgen, verward, slechte gezondheid en vereenzaming? Maak signalering tot speerpunt tijdens het verduurzamingsproject. Zorg voor antwoorden om die problematiek te lijf te gaan

Wees wel praktisch. Kopieer best practices van andere corporaties. En werk samen met onderwijs en welzijns- of zorginstellingen die hierin gespecialiseerd zijn.

Meer informatie: Dyon Noy


Laatste wijziging: 08-08-2018
Actueel archief