Actueel

Warmtebedrijven op zoek naar de gunfactor

Anders dan bij gas en stroom hebben huurders bij warmtenetten geen enkele keuze. Argwaan is op voorhand groot. Bijzonder lastig aan de vooravond van grootschalige vervanging van gasnetten door warmtenetten in gebieden met hogere bebouwingsdichtheden. Hoe komen warmtebedrijven aan de gunfactor?

Concurrent

Bij huishoudelijke gas- en stroomaansluitingen kiezen huurders zelf hun leverancier. En wisselen als er een betere prijsstelling met welkomstcadeau van de concurrent ligt. Jaarlijks wisselt ongeveer één op de zeven huishoudens van leverancier. Aangemoedigd door de overheid: ‘niets doen kost je poen’. Marktwerking om tot betere verhouding tussen prijs en kwaliteit te komen. Bij blokverwarming van corporaties en warmtenetten van warmtebedrijven is dit onmogelijk. Niet voor niets is de Warmtewet ingesteld: bescherming van afnemers die niet van hun leverancier af kunnen. Maximumtarieven en boetes bij storingen. Een lastig vertrekpunt aan de vooravond van de warmtetransitie. Gasnetten verdwijnen immers ten faveure van warmtenetten in veel wijken met naar verhouding een groot aantal corporatiewoningen.

Gunfactor

Als oplossing ook bij warmtenetten (Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017) een scheiding tussen transport en levering? Al langer een gesprekonderwerp in Den Haag, maar nog lang geen realiteit (debat Tweede Kamer). Wel rept het Klimaatakkoord gelukkig inmiddels over een consessiestelsel (pagina 19). Meer zeggenschap voor gebruikers! Welke aanpak helpt vooruitlopend hierop om meer invloed op het warmtebedrijf te krijgen? Of het gaat over tarieven (maxima ACM), dienstverlening of duurzaamheid van de warmte (rapport PBL). Enkele opties om de gunfactor te verhogen:

  • Nog geen warmtebedrijf in beeld? Geef afnemers directe invloed in het selectieproces. Zowel bij het opstellen van criteria als de uiteindelijke keuze
  • Geef afnemers een prominente plaats bij besluitvorming door het warmtebedrijf. Bijvoorbeeld middels een gebruikersgroep of raad van advies. Voor sommige besluiten informatieplicht, voor andere weer adviesrecht of zelfs instemmingsrecht
  • Maak afnemers ‘aandeelhouder’ op directe of indirecte wijze. Publieke organisaties in de rol van participant. Of een energiecoöperatie van afnemers

Reacties? Meer suggesties? Dyon Noy


Laatste wijziging: 11-07-2018
Actueel archief