Actueel

Ontrafeling wirwar definities moet lucht opklaren

Hoe moeten corporaties hun bezit aanpassen? Klimaatneutraal (1), CO2-neutraal (2), energieneutraal (3), NOM en EPV (4), passief (5) of BENG (6)? Angstaanjagend voor niet-ingewijden. Hoe zien corporaties door de bomen het bos? Wat zijn gevolgen van die definitiekeuze? Adviezen om die wirwar te ontrafelen en de lucht op te klaren (overzicht RVO). Balans tussen geestdrift en nuchterheid?

Energieneutraal

Globaal zijn de 6 begrippen naar 3 paren te rubriceren:

  • Klimaatneutraal (1) en CO2-neutraal (2) zijn door elkaar heen gebruikte begrippen. Geen uitstoot van CO2 door energievraag van woning en gebruiker. Door opvang en opslag van de bij verbranding vrijgekomen CO2 (a). Door aanplant van voldoende groen zodat vrijgekomen CO2 verandert in zuurstof (b). Of liever de benutting van volledig hernieuwbare energie (c). Zoals schone stroom door windparken, warmtenetten met geothermie en groen gas via biomassa of schone stroom
  • Energieneutraliteit (3) gaat een stapje verder. Opwekking van die volledig duurzame energie vindt in het woningcomplex zelf plaats. NOM (4) gaat van die zwaardere definitie uit. Alle voor de energiezuinige woning en gebruiker benodigde energie is duurzaam en komt van zonnepanelen op de woning en soms aanvullend van warmtenetten. De EPV (4) is een maximumbedrag dat corporaties bij huurders mogen innen als de woning aantoonbaar energieneutraal is
  • Passief bouwen (5) gaat vooral over de weg naar energieneutraliteit. Zeer vergaande terugdringing van energievraag en optimale benutting van de zon. BENG (6) is de nieuwbouweis vanaf 2020 en gaat uitdrukkelijk van dit principe uit  

CO2-neutraliteit

Kerntaak van corporaties is het aanbieden van voldoende betaalbare en kwalitatief goede woonruimte aan huishoudens met een kleine portemonnee. Verduurzaming speelt dus in eerste instantie een rol vanuit woonlastenproblematiek. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu vormt vooral een randvoorwaarde. Energieneutraliteit (3) met NOM-woningen (4) is prima haalbaar bij nieuwbouw. In de bestaande voorraad vaak nog een brug te ver. Kostbaar en met afbreukrisico voor de kerntaak. De waarschuwing in het FD klonk al dat 'bij corporaties de geestdrift het van de ratio wint bij klimaatplannen'. Geestdrift is mooi als deze maar niet doorslaat.

Corporaties moeten bewust kiezen voor CO2-neutraliteit en niet voor energieneutraliteit als leidend principe voor de bestaande voorraad. De taakverdeling. Corporaties zorgen ervoor dat hun woningen te zijner tijd zonder aardgas te verwarmen zijn met elektriciteit en warmte. Het is aan de overheid om te garanderen dat deze schone elektriciteit en warmte dan voldoende, duurzaam en betaalbaar beschikbaar zijn. Aanvullend schone energie door corporaties mag, zolang het de kerntaak niet schaadt!

Meer informatie: Dyon Noy


Laatste wijziging: 06-08-2018
Actueel archief