Actueel

Data op orde: gebruiksoppervlakte (3)

Vanaf verslagjaar 2021 moet van alle woningen het gebruiksoppervlakte bekend zijn. Start van discussie bij veel corporaties. Waarom? Hoe moet het precies? Hebben we die gegevens niet al ergens? In de serie data op orde: zin en onzin van het gebruiksoppervlakte.

Gebruiksoppervlakte

Het Handboek Marktwaardering 2017 stelt vanaf verslagjaar 2019 voor elke woning de gebruiksoppervlakte conform de NEN 2580 meetinstructie van de Waarderingskamer verplicht. Recent heeft het Ministerie van BZK de verplichting uitgesteld tot verslagjaar 2021. De meetinstructie wijkt op twee punten af van de NEN 2580. Ten eerste de onderverdeling van het inpandige gebruiksoppervlakte in gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte. Ten tweede tellen de oppervlaktes van dragende binnenwanden mee. Er mag gewerkt worden met referentiewoningen. Nameten in de woningen is niet verplicht. Natuurlijk werken corporaties vaker met oppervlaktes. Bijvoorbeeld voor de woningwaardering en Energie-Indexen. Kunnen die ook gebruikt worden voor de marktwaardering?

Zin en onzin

Wat moet en kan er nu wel en niet bij de marktwaardering?

  • NEN 2580 meetinstructie is de eerste keus. Let op dat alleen de gebruiksoppervlaktes wonen en overige inpandige ruimtes verplicht zijn. Gebruiksoppervlakte externe buitenruimte en gebouwgebonden buitenruimte hoeven niet en vormen veel werk
  • Soms mag de gebruiksoppervlakte uit de Energie-Indexen wel. Voor woningen zonder bergingen en zolders buiten de thermische schil. Bijvoorbeeld sommige galerijflats. Let op dat het selecteren van deze woningen niet meer werk is dan het opnieuw uitrekenen van de gebruiksoppervlakte
  • Oppervlaktes uit de woningwaardering voldoen niet. Hetzelfde geldt voor een NEN 2580 meetcertificaat opgesteld volgens NTA 2581
  • Check vooraf altijd of de accountant akkoord gaat met de gekozen methode en formats

De invloed van een niet helemaal correcte GO is in de praktijk nu beperkt. De marktwaarde heeft nog geen invloed op huurhoogte of leningscapaciteit. Na invoering van het gezamenlijke beoordelingskader van Aw en WSW wel. De marktwaarde is dan input voor de beleidswaarde die vervolgens de vermogensratio's LTV en solvabiliteit bepaalt. 

Meer informatie: Maikel Csik


Laatste wijziging: 06-08-2018
Actueel archief