Actueel

De eerste tools voor circulair bouwen

Nederland CO2- en grondstoffenneutraal in 2050. Voor bereiken van CO2-neutraliteit zijn gewenste situatie inclusief ingrepen, benodigde investeringen en innovaties ongeveer in beeld. Wat betreft grondstoffenneutraliteit is dit nog niet het geval. Daar begint verandering in te komen.

Grondstoffenneutraal

Nederland grondstoffenneutraal. Om dit te realiseren, startte de Rijksoverheid in 2016 het programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Met daarin vier strategische doelstellingen voor de bouwsector:

  1. De woning-, utiliteitsbouw en grond-, weg- en watersector gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument

Mooie woorden, maar nog weinig concreet. Hoe nu verder?

Tools

Voor bouwen is gereedschap is nodig. Ook bij circulair bouwen. Langzaamaan verschijnen de eerste tools. Een overzicht, gerubriceerd naar verschillende thema’s:

  • Inspiratie: Op zoek naar de vonk die het circulaire vuur doet starten? Zie daarvoor de publicatie ‘In 4 stappen circulair (ver)bouwen’ van Nederland Circulair!. Een platform ondersteund door het Ministerie van I en W. Boordevol informatie, ideëen en best practices
  • Planvorming: Met name bij nieuwbouw de kans om het meteen goed te doen wat circulariteit betreft. SGS Search en Metabolic publiceerden een roadmap met concrete handvatten, uitgewerkte criteria en sjablonen. Samen met de DGBC en Circle Economy zetten zij hun zoektocht voort naar manieren om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar te maken
  • Meten: Hoe vervolgens de circulariteit toetsen in concrete projecten? W/E adviseurs ontwikkelde hiervoor de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG)

Alle betrokken partijen geven aan dat het gebruik van deze tools essentieel is om ze te verbeteren. Pilots lenen zich hier uitstekend voor. Wie durft?

Meer suggesties? Praktijkvoorbeelden? Graag hoor ik van je!
Linda Groenen


Laatste wijziging: 18-04-2018
Actueel archief