Actueel

Haalbaarheid warmtenetten voor corporaties in beeld

Corporaties vullen momenteel hun routekaart gericht op CO2-neutraliteit in (handleiding Aedes). Indiening bij Aedes (bericht) uiterlijk eind april. In de aardgasloze toekomst sluiten sommige scenario’s van Aedes aan bij elektriciteit als energievoorziening voor de verwarming. Andere scenario’s sluiten juist beter bij warmtenetten. Wanneer kies je welke oplossing?

Scenario

Een compleet nieuwe buitenschil en zeer vergaande terugdringing van de warmtevraag. Passend bij gebieden zonder aardgas- of warmtenet. All electric dus. Scenario B van Aedes gaat uit van de nieuwbouweis BENG vanaf 2020. Scenario D van NOM volgens de EPV. Niet alleen perfecte schilisolatie, maar ook veel duurzame energie. Tegenover all electric de gebieden met al aanwezige of nog te ontwikkelen warmtenetten. Kansrijk bij hoge dichtheden, relatief veel corporatiebezit plus al aanwezige blokverwarming, warmtenetten en duurzame warmte. Scenario A van Aedes isoleert maximaal binnen de bestaande woningschil en bereikt daarmee energielabel A of B. Aanvullend zonnepanelen ontstaat scenario C. Veel minder kostbaar dan de all electric scenario's en naar verhouding weinig overlast.

Nieuwsgierig

Begrijpelijk dat veel corporaties nieuwsgierig zijn naar de businesscase van nieuwe warmtenetten. Diverse warmtebedrijven gingen op het verzoek van Atriensis in om tijdens kennisbijeenkomsten twee totaal verschillende woonwijken op haalbaarheid te beoordelen. Een gebied met flats met blokverwarming en een wijk met eengezinswoningen. Per bijeenkomst die steeds 's middags plaatsvindt zijn er maximaal 60 deelnemers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het programma:

  • 12.30-13.00 Inloop met lunch
  • 13.00-14.00 Presentatie warmtebedrijf 1
  • 14.00-14.15 Pauze
  • 14.15-15.15 Presentatie warmtebedrijf 2
  • 15.15-15.30 Pauze
  • 15.30-16.30 Presentatie warmtebedrijf 3
  • 16.30-17.00 Borrel

Tijdens elk van de drie presentaties van de warmtebedrijven is er de mogelijkheid voor een afwijkend programma. Ofwel de toelichting van Atriensis op het opstellen van de routekaart voor CO2-neutraal woningbezit in 2050. Ofwel persoonlijk overleg met vertegenwoordigers van de warmtebedrijven die op dat moment niet presenteren. Aanmelden:

Meer informatie: Maud van der WijstLaatste wijziging: 26-04-2018
Actueel archief