Actueel

Atriensis geeft inzicht in businesscase warmtenet

Warmtenetten vervangen de komende decennia aardgas in misschien wel de helft van alle corporatiewoningen. Zeker bij hogere bebouwingsdichtheden. Atriensis legde zeer herkenbare businesscases voor aan vier grote warmtebedrijven. Tijdens kennisbijeenkomsten in mei presenteren de vier warmtebedrijven hun antwoorden aan de corporatiesector.  

Businesscase

Sociale huurwoningen. Aardgas eruit. Duurzame warmte via een warmtenet erin (eerder bericht). Goede samenwerking tussen corporaties en warmtebedrijven is noodzaak om verduurzaming van de warmtevoorziening van huurwoningen te versnellen. Atriensis legde twee concrete businesscases voor aan vier grote warmtebedrijven. Ten eerste een gebied met bestaande flatwoningen met nu nog gasgestookte blokverwarming. Ten tweede een wijk uit de jaren '70 van de vorige eeuw met een groot aantal eengezinswoningen met individuele gasgestookte combiketels. Opgaven waar praktisch alle corporaties zich in herkennen. Tijdens de kennisbijeenkomsten in mei gaan de warmtebedrijven per businesscase in op haalbaarheid en condities: warmtetarieven voor huurders, aansluitkosten voor corporaties en duurzaamheid van de warmte.

CO2-neutraal

De warmtebedrijven presenteren hun antwoorden tijdens kennisbijeenkomsten. Per bijeenkomst die steeds 's middags plaatsvindt zijn er maximaal 50 deelnemers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het programma:

  • 12.30-13.00 Inloop met lunch
  • 13.00-14.00 Presentatie warmtebedrijf 1
  • 14.00-14.15 Pauze
  • 14.15-15.15 Presentatie warmtebedrijf 2
  • 15.15-15.30 Pauze
  • 15.30-16.30 Presentatie warmtebedrijf 3
  • 16.30-17.00 Borrel

Tijdens elke van de drie presentaties van de warmtebedrijven is er de mogelijkheid voor een afwijkend programma. Ofwel de toelichting van Atriensis op het opstellen van de routekaart voor CO2-neutraal woningbezit in 2050. Ofwel persoonlijk overleg met vertegenwoordigers van de warmtebedrijven die op dat moment niet presenteren. Aanmelden:

Meer informatie: Maud van der Wijst


Laatste wijziging: 26-04-2018
Actueel archief