Actueel

Installateurs wel degelijk bereid om te delen in risico's Warmtewet

Onverwachte storingen in blokverwarmingsinstallaties. Slecht ketelrendement. Sinds de komst van de Warmtewet een forse financiële schadepost voor corporaties. Niet alleen de aansturing door corporaties met hun financiële budget is bepalend voor de hoogte van het risico. Vooral de installateurs van de ketelhuizen hebben grote invloed. Is verlegging van dat risico naar de installateur daarom geen optie voor corporaties? Op 1 juli jongstleden discussieerden vertegenwoordigers van de meeste grotere landelijke installateurs onder leiding van Irene Vloerbergh van Atriensis met een delegatie van de corporatiesector. Het goede nieuws: installateurs zijn wel degelijk bereid om te delen in het risico. Uiteraard onder voorwaarden. Lees hier het hele verslag.

Verwachtingen

Het delen van risico's vraagt om een heroriëntatie op de relatie. Zo bleek dat het aanbod van corporaties aan installateurs naadloos aansluit op de vraag van installateurs en andersom. Het standpunt van de installateurs:

  • Het aanbod aan corporaties is om hen te ontzorgen en om expertise, ervaring, betrokkenheid en transparantie in te brengen
  • De vraag aan corporaties is om zeggenschap over het technische beheer van de installaties te krijgen, om partnership aan te gaan en om een eerlijke verdeling van risico's af te spreken

Omgekeerd, hoe kijken de corporaties naar hun installateurs?

  • De vraag aan installateurs is om expertise, goede communicatie, een proactieve instelling, ontzorging en comakership in te brengen
  • Het aanbod aan installateurs is om hen ruimte te bieden bij de invulling van werkzaamheden, verantwoordelijkheid, vertrouwen en waardering voor kwaliteit in plaats van alleen prijs

Verlegging risico's

De deelnemers aan de bijeenkomst van 1 juli 2014 bleken prima in staat om randvoorwaarden aan te geven voor verlegging van corporatie naar installateur van het risico van boetes door storingen en te lage installatierendementen. Enkele van die kaders:

  • Gefaseerd naar prestatiecontracten
  • Lange termijn relatie
  • Goede nulmeting
  • Juiste monitoring van storingen en rendement
  • Meer autonomie voor de installateur
  • Bonus - malus

De vervolgafspraak is dat er een procesbeschrijving volgt voor transformatie naar prestatiecontracten. Onderdeel is een model voor een prestatieovereenkomst. Alle aan de bijeenkomst deelnemende corporaties en installateurs zullen deze beoordelen en voor akkoord verklaren. Hierna kan brede invoering plaatsvinden. Wordt vervolgd.

 

 

 


Laatste wijziging: 08-07-2014
Actueel archief