Actueel

Verlopen energielabels, opnieuw afmelden of niet?

Voor veel sociale huurwoningen zijn in 2008, 2009 en 2010 voor het eerst energielabels opgesteld. Na tien jaar verloopt de geldigheid. Wat te doen? Wel of niet nieuwe Energie-Indexen opstellen en afmelden? Een overzicht van verplichtingen, keuzes en financiële consequenties.

Verplichtingen

Twee verplichtingen voor corporaties. De eerste verplichting is dat de energieprestatie van een zelfstandige huurwoning meetelt voor de woningwaardering. Normaal gesproken via de Energie-Index opgesteld en afgemeld na 1 januari 2015 of het energielabel opgesteld en afgemeld voor 1 januari 2015. Energie-Index en energielabel zijn geldig tot tien jaar na de opnamedatum. Deze is terug te vinden op het energieprestatiecertificaat of Energie index rapport. Geldige energielabels en Energie-Indexen zijn geregistreerd op EP-online. Geen registratie op EP-online? Dan is er de bouwjaaroptie. Het puntenaantal volgt de wettelijke isolatie-eisen uit het bouwjaar. Tweede verplichting is het overhandigen van een geldig definitief energielabel bij verhuur, verkoop of oplevering van zelfstandige woningen. Bij het afmelden van een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. Geldige energielabels opgesteld en afgemeld voor 1 januari 2018 mogen ook gebruikt worden. Het ontbreken van een geldig definitief energielabel kan leiden tot een boete.

Advies

De komende jaren verlopen veel energielabels. Wat te doen? Veel geld uitgeven aan nieuwe Energie-Indexen? Alleen bij mutatie? Twee situaties:

  • Nieuwe huurders. Stel de vraaghuur heeft de woningwaardering als basis. Is er geen geldig energielabel of Energie-Index, dan telt het bouwjaar. Dat kan negatief uitpakken. Bijvoorbeeld alle woningen gebouwd voor 1976 krijgen nul punten
  • Zittende huurders. Jaarlijks wordt een nieuwe maximaal redelijke huurprijs vastgesteld en mogen corporaties de huur verhogen. Door het verlopen van de geldigheid van het energielabel kan de gevraagde huur boven de maximaal redelijke huur komen te liggen. De huurder kan in dit geval een huurverlaging aanvragen. De Huurcommissie gaat daarbij uit van afgemelde en geldige energielabels of Energie-Indexen, geregistreerd op EP-online. Ook Aedes waarschuwt voor het effect van vervallen energielabels bij zittende huurders

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe rekenmethodiek voor de energieprestatie in volle gang. Verwachte ingangsdatum 1 januari 2020. Veel corporaties vragen zich af of het beter is daarop te wachten met het opnieuw opstellen van verlopen energielabels. Daarover meer in een volgend bericht.

Meer informatie: Hella Maessen


Laatste wijziging: 05-09-2018
Actueel archief