Nieuws

Atriensis kent een drietal rubrieken:

  • Actueel: reacties op actuele ontwikkelingen, vaak wet- en regelgeving met de belangrijkste gevolgen voor woningcorporaties
  • In gesprek: corporaties aan het woord over energie en duurzaamheid. Ambitieuze projecten. Maar ook betrokkenheid en terechte trots
  • Projecten: korte beschrijvingen van projecten, waar Atriensis als adviseur bij betrokken is. Energielabels, planvorming voor energiebesparing, duurzame energie

Eens per twee weken ontvangen geinteresseerden in hun eigen mailbox een door ons samengesteld pakket berichten. Aan- en afmelden voor deze automatische toezending.