Atriensis

Zo'n 24.000 medewerkers van de ongeveer 350 woningcorporaties in Nederland beheren samen 2,4 miljoen huurwoningen. Ofwel ongeveer 30% van alle woningen. De impact van de sociale sector op de samenleving is zeer groot. Of het nu gaat om wonen, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, zorg of milieu.

Woningcorporaties staan onder grote druk. Eerst liep de investeringscapaciteit terug door de economische crisis en overheidsbeleid. Nu trekt de markt weer aan. De druk op corporaties om te zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woonruimte is hoog.

Ook op het gebied van energie en duurzaamheid spelen stevige uitdagingen. CO2- en grondstoffenneutraliteit in 2050. Maar de gemiddelde leeftijd van de bestaande voorraad is met zo’n 40 jaar aanzienlijk. Er is een wereld te winnen is wat betreft energie en duurzaamheid. Atriensis adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij alle vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid.